Llibre de l'aprenent

A POC A POC, català inicial per a adults 1 és un material per fer un curs de 45 hores d'acollida lingüística en català.

El contingut se situa dins dels paràmetres que proposa el nivell A1 del Marc Europeu Comú de Referència.

S'hi treballen expressions quotidianes i frases molt senzilles lligades a un ús comunicatiu i relacionades amb temes propers a l'aprenent en l'àmbit personal, social i laboral.

Dirigit a

Per a persones amb un domini mínim de l'alfabet romà.

Per a persones amb molt poca formació acadèmica.

Per a persones provinents de països amb llengües molt diferents al català (xinès, urdú, rus, àrab...).

Per a programes d'acollida amb diversitat lingüística a l'aula.

Els continguts

Imatges que es relacionen amb el treball previ oral que programa el llibre.

Per a cada unitat hi ha situacions quotidianes en què es pot trobar l'aprenent relacionades amb material real.

Exercicis senzills de poca escriptura per incidir en cada aspecte treballat.